Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Moronetii
Moronetii
Moronetii
Ebook239 pages2 hours

Moronetii

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Lumea satului românesc este plină de culoare. Fuchsia.

Vino să o descoperi, alături de Toni, nea Gigi și tanti Mitza, porniți într-o nouă cursă contra-cronometru. De data aceasta, pentru a răspunde la o întrebare foarte simplă: unde Fu când nu Fu?

LanguageRomână
PublisherEditura Metro
Release dateApr 22, 2016
ISBN9781310646164
Moronetii

Read more from Toni Bega

Related to Moronetii

Related ebooks

Mystery For You