Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Marșul asupra Europei. Noile dimensiuni ale migrației
Marșul asupra Europei. Noile dimensiuni ale migrației
Marșul asupra Europei. Noile dimensiuni ale migrației
Ebook352 pages4 hours

Marșul asupra Europei. Noile dimensiuni ale migrației

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Volumul reunește opiniile diverse și argumentate ale unor redutabili specialiști în științe sociale și politice și ale unor cunoscuți jurnaliști pe tema crizei europene declanșate de cel mai mare fenomen imigraționist al secolului, precum și a marilor erori pe care liderii politici le-au făcut în gestionarea acesteia. Indiferent de opțiunea lor ideologică, cititorii vor găsi în acest volum cel puțin o intervenție în care își vor recunoaște con­vingerile, iar celelalte opinii îi vor face să-și pună întrebări. Cele patru părți ale volumului abordează următoarele subiecte: statutul nou‑veniților (refugiați sau imigranți ilegali?), cauzele și implicațiile politice ale crizei imigranților, criza valorilor europene și ideea de război sau plan antieuropean.

LanguageRomână
PublisherAdenium
Release dateApr 19, 2016
ISBN9786067421781
Marșul asupra Europei. Noile dimensiuni ale migrației

Read more from Sorin Bocancea

Related to Marșul asupra Europei. Noile dimensiuni ale migrației

Related ebooks

Politics For You