Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

În căutarea normalității (Volumul 1)
În căutarea normalității (Volumul 1)
În căutarea normalității (Volumul 1)
Ebook101 pages1 hour

În căutarea normalității (Volumul 1)

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Romanul este structurat în mai multe volume. Cu personajele din acest prim volum ne vom mai întâlni şi în următoarele. Cu ele şi cu altele.
Personajele, poate sunt reale, dar poate sunt doar rodul imaginaţiei mele. Pentru cititor, aceasta nu are nici o importanţă.
Important este că ele nu sunt acele „destine de excepţie” care „fac” zilnic prima pagină, ci nişte personaje anonime care pot fi vecinii noaştri de palier, de bloc, de stradă, de cartier, de aici, sau de aiurea.
Iar dacă asemănarea cu unele personaje reale este absolut întâmplătoare, acest lucru nu înseamnă că nu există posibilitatea ca unii cititori să se regăsească sau se identifice cu unele dintre ele. Romanul redă evenimente din viaţa acestor personaje, vorbeşte despre destinele lor, despre întâmplările care, la un moment dat, le-au schimbat cursul destinului.
Ce le leagă? Ce au în comun?
Vă las pe voi, cititorii, să descoperiţi, parcurgându-i paginile.
Titlul romanului este mai degrabă o sugestie...

LanguageRomână
PublisherAlain Pellé
Release dateMar 18, 2016
ISBN9781311710444
În căutarea normalității (Volumul 1)

Related to În căutarea normalității (Volumul 1)

Related ebooks

Contemporary Romance For You