Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Caravana cinematografică și alte povestiri
Caravana cinematografică și alte povestiri
Caravana cinematografică și alte povestiri
Ebook503 pages11 hours

Caravana cinematografică și alte povestiri

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

„Pe «experimentalistul» Grosan literatura făcută din pre-texte începe prin a-l fascina și sfârșește prin a-l panica. Personajele sale nu se simt tocmai bine ca «ființe de hârtie» închise într-un destin strict textual. De aici gravitatea subiacentă amărăciunea tonului atunci când cultura trădează existențialul ba chiar i se substituie oferindu-se ca fundament.
Jocul experimentul manevrarea inteligentă a intertextelor ironia sunt elementele din care își trage sevele în regim diurn proza scurtă a lui Ioan Grosan. Reversul lor nocturn este amărăciunea o cristalizare a melancoliei. O amărăciune atât a personajelor care nu încetează să suspine după inocența pierdută cât și a autorului care tânjește la rându-i și fără încetare după unitatea ființei.“ Nicoleta Clivet

LanguageRomână
PublisherCorint
Release dateMar 17, 2016
ISBN9789731356624
Caravana cinematografică și alte povestiri

Related to Caravana cinematografică și alte povestiri

Related ebooks

General Fiction For You