Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cel mai bun roman al tuturor timpurilor
Cel mai bun roman al tuturor timpurilor
Cel mai bun roman al tuturor timpurilor
Ebook538 pages7 hours

Cel mai bun roman al tuturor timpurilor

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Acest roman este un covor zburător, care ne poartă pe deasupra luptelor duse între Nicolae Ceaușescu și Iarba Fiarelor, căpetenia unui grup de tâlhari..


Acest război e unul de gherilă. Șapte sunt locurile lui de desfășurare.


Fiecare comunitate înfățișată e captivantă, precum explorarea unei insule necunoscute: viața printre brancardierii de la Morgă, printre tâlhari, printre criminali, printe călugări și printre vrăjitoare. (Autorul)(3) Desigur, această carte nu e chiar „cel mai bun roman al tuturor timpurilor“.
Dar sunt bune șanse ca ea să fie unul dintre cele mai bune romane scrise în România, în ultimii cincizeci de ani.
Paul Lupașcu

LanguageRomână
PublisherIntegral
Release dateMar 10, 2016
ISBN9786068782140
Cel mai bun roman al tuturor timpurilor
Read preview

Read more from Daniel Bănulescu

Related to Cel mai bun roman al tuturor timpurilor

Related ebooks

Books Recommended For You