Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

A kamasz I. rész
A kamasz I. rész
A kamasz I. rész
Ebook395 pages5 hours

A kamasz I. rész

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Egy vidéki fiatalember felkerül a fővárosba. Túl érzékeny idegrendszere, különleges életfelfogása, hallatlan pénzvágya, szenvedélyes rajongó szerelme meghökkentő és kellemetlen kalandokba sodorja. Az író szinte félelmetes lélekelemzéssel fedezi fel,
LanguageMagyar
Release dateMar 9, 2016
ISBN9789633447369
A kamasz I. rész

Read more from Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij

Related to A kamasz I. rész

Related ebooks