Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Halima: Un relat sobre les emocions
Unavailable
Halima: Un relat sobre les emocions
Unavailable
Halima: Un relat sobre les emocions
Ebook32 pages13 minutes

Halima: Un relat sobre les emocions

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

El present llibre d’educació emocional, narra les emocions viscudes per una noia marroquina de nou anys d’edat, -la Halima-, en arribar a un petit poble de Catalunya.

En aquesta història es destaquen valors com la inclusió, l’amistat, el respecte, l'empatia, la tolerància, la solidaritat, la justícia, la responsabilitat, l'acceptació, l'autoestima... també ens mostra com les actituds fan de miralls; les actituds hostils d'uns vers els altres són retornades de la mateixa forma que han estat transmeses, com un cercle viciós que cal trencar per millorar la convivència de tots.

Està pensat, perquè més que una lectura, se’n faci una reflexió i una representació dels diferents rols que apareixen en el text. D'aquesta manera es dóna la possibilitat que la seva lectura sigui més experiencial, vivint les emocions en primera persona. Fomenta la capacitat d'empatia posant-se en la pell dels altres (què es pot sentir sota aquesta vivència?), alhora, convida als nois/es a reflexionar sobre les seves actituds desenvolupant/potenciant així la intel·ligència emocional.

Posar-se un mocador al cap, un barret o qualsevol altra indumentària els ajudarà a sortir del seu “jo” i entrar en el personatge representat.

LanguageCatalà
PublisherOmniaBooks
Release dateFeb 26, 2016
ISBN9788494483226
Unavailable
Halima: Un relat sobre les emocions
Author

Eva Caldu Amat

Eva Caldú Amat va néixer l'agost de 1976. Va llicenciar-se en psicologia. A mesura que s'anava formant en aquest extens camp va anar-se interessant cada cop més per l'educació emocional i el creixement personal. Va ser aleshores quan va anar focalitzant els seus estudis en teràpia Humanista-Existencial. Ha portat ha terme la seva tasca en escoles de primària i en centres privats d'adults. Creu en l'ésser humà, com a ésser lliure, responsable de les seves decisions i accions, alhora que capaç de trobar el seu camí. Quan va arribar la maternitat, el setembre del 2012, va decidir dedicar-se totalment a la criança del seu fill. Quan va voler reincorporar-se al món laboral, l'escenari professional havia canviat força a causa de la crisis econòmica. A partir d'aleshores va crear la pàgina Web de coaching, coneix-te.com, actualment fora de servei i transformada en un blog: https://coneixteblog.wordpress.com/ Somiadora de mena, actualment, dedica part del seu temps a inventar realitats fictícies, que esdevenen reals, encara que sigui per una estona. Li apassiona crear histories, endinsar-s'hi, posar-se en la pell de diversos personatges, omplir de nous mons les pàgines en blanc. Plaer que compagina amb la màgica aventura d'acompanyar el seu fill. Autora de Halima (conte d'educació emocional, infantil/juvenil) publicat per Omniabooks i diversos contes per adults (contes per reflexionar), a l'espera que pròximament puguin veure la llum. Projecte que comparteix amb la il·lustradora Montserrat Batet.

Related to Halima

Related ebooks