Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Din istoria relațiilor anglo-romane 1936-1939
Din istoria relațiilor anglo-romane 1936-1939
Din istoria relațiilor anglo-romane 1936-1939
Ebook392 pages7 hours

Din istoria relațiilor anglo-romane 1936-1939

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Doamna Marusia CIRSTEA, doctor in stiinte istorice, a investigat, in baza cercetarii unei extrem de bogate bibliografii si a unor studii intense in arhivele diplomatice si militare interne (Arhiva Ministerului de Externe al Romaniei - Bucuresti, Arhivele Militare Nationale – Bucuresti si Pitesti, Arhivele Nationale ale Romaniei - Bucuresti, Biblioteca Nationala si Biblioteca Academiei Romane, ambele din Bucuresti), o problema de mare interes, abordata pana acum de numerosi istorici romani si straini (Paul D. Quinlan, Elisabeth Barker, V. F. Dobrinescu, Gh. Pascalau, Ion Patroiu s.a.). Tocmai de aceea, meritul autoarei este cu totul deosebit, intrucat, bazandu-se pe rezultatele cercetarilor anterioare, dar, aprofundandu-le si completandu-le substantial cu documente inedite, este in masura sa realizeze o contributie stiintifica de reala valoare pe marginea evolutiei raporturilor politico-diplomatice intre Romania si Marea Britanie intr-una din perioadele cele mai captivante si mai dificile ale epocii contemporane – ajunul conflagratiei mondiale din 1939-1945. Asa dupa cum se subliniaza in ampla Introducere, problema cercetata „constituie o tema de studiu si de reflectie importanta, interesanta si plina de invataminte, nu numai pentru istoricul de astazi, dar si pentru omul simplu, pasionat de istorie si, indeosebi, pentru politicianul si diplomatul care trebuie sa gaseasca solutii practice unor aspecte interesand raporturile internationale“ (p. 3).
Astfel, dupa o pertinenta si documentata Introducere, care elucideaza si aspectele istoriografice ale cercetarii, autoarea realizeaza o consistenta monografie privind relatiile dintre Bucuresti si Londra intre 1936 si 1939, in cuprinsul a patru capitole judicios repartizate pentru a se asigura tratarea globala si unitara a materiei.
De un mare interes si cu o importanta pondere in economia lucrarii se dovedesc, nu mai putin, Concluziile (pp. 200-213), Bibliografia (pp. 214-232) si cele 25 de Anexe (pp. 233-350).
Ultimele luni de pace si inceputul celui de-al doilea razboi mondial, evolutia raporturilor anglo-romane in context fac obiectul celui de-al IV-lea capitol. Principalele evenimente tratate sunt, in ordine cronologica, faimosul caz Tilea; garantiile franceze si britanice acordate Poloniei, Greciei si Romaniei; rostul pactului sovieto-german din 23 august 1939 in politica europeana; declansarea razboiului si atitudinea Romaniei si, in sfarsit, proclamarea neutralitatii Romaniei in razboi vizavi de implicarea Marii Britanii in ostilitati.
Temeinicia cercetarii este atestata de o bogata si sistematica Bibliografíe, care, fara indoiala, intregeste, in chip fericit, textul lucrarii. In acelasi timp, Anexele ingaduie specialistului si cititorului interesat sa aprecieze amploarea si seriozitatea investigatiilor arhivistice.

LanguageRomână
PublisherMica Valahie
Release dateFeb 16, 2016
ISBN9786068304946
Din istoria relațiilor anglo-romane 1936-1939
Read preview

Related to Din istoria relațiilor anglo-romane 1936-1939

Related ebooks

European History For You