Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Imaginea României prin turism, târguri și expoziții universale, în perioada interbelică
Imaginea României prin turism, târguri și expoziții universale, în perioada interbelică
Imaginea României prin turism, târguri și expoziții universale, în perioada interbelică
Ebook613 pages24 hours

Imaginea României prin turism, târguri și expoziții universale, în perioada interbelică

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Imaginea Romaniei prin turism, targuri si expozitii universale, in perioada interbelica, este titlul unei noi carti extrem de interesante, adresata atat specialistilor cat si publicului larg. Lucrarea elaborata de dr. Claudiu-Alexandru Vitanos reprezinta bilantul unor eforturi sistematice ale autorului de cercetare a modului in care a fost elaborata politica nationala privind dezvoltarea turismului si, totodata, politica de promovare a Romaniei prin intermediul targurilor si expozitiilor universale de-a lungul deceniilor interbelice.

LanguageRomână
PublisherMica Valahie
Release dateFeb 16, 2016
ISBN9786068304724
Imaginea României prin turism, târguri și expoziții universale, în perioada interbelică

Related to Imaginea României prin turism, târguri și expoziții universale, în perioada interbelică

Related ebooks

European History For You