Din corespondența lui Descartes
Din corespondența lui Descartes
Din corespondența lui Descartes
Ebook159 pages4 hours

Din corespondența lui Descartes

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Corespondența lui Descartes dublează opera sa propriu-zisă, fiind uneori mai expresivă decât aceasta și cuprinzând cutezanțe filozofice pe care cărțile sale nu și le îngăduie. E aici, în paginile acestor scrisori, un Descartes mai viu, mai nuanțat în exprimare, mai amplu. O mare gândire filozofică, precum aceasta, nu se resemnează cu propria realitate, ci se impune printr-o strădanie de a cuceri conștiința publică, despre care dau seama aceste texte. Ele închid în cuprinderea lor imaginea eforturilor prin care filozoful își creează premisele posterității sale.

LanguageRomână
PublisherMica Valahie
Release dateFeb 16, 2016
ISBN9786067380248
Din corespondența lui Descartes
Read preview

Related to Din corespondența lui Descartes

Related ebooks

Books Recommended For You