Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cursuri universitare de arheologie preistorică
Cursuri universitare de arheologie preistorică
Cursuri universitare de arheologie preistorică
Ebook275 pages4 hours

Cursuri universitare de arheologie preistorică

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Insumeaza o serie de cursuri universitare (de docenta si nu numai) tinute de unul dintre cei mai ilustrii elevi ai lui Vasile Parvan, prof. dr. docent Vladimir Dumitrescu, la Universitatea din Bucuresti in anii 30 ai secolului trecut, in vederea obtinerii titlului de docent si pe cel de conferentiar al respectivei Universitati.


Volumul incepe cu o cuprinzatoare prelegere din care aflam cere au fost formele de civilizatie preistorica in Dacia rasariteana pana in mileniul I, i. C., precum si rolul marilor fluvii in dezvoltarea civilizatiilor omenesti.

LanguageRomână
PublisherMica Valahie
Release dateFeb 16, 2016
ISBN9786067380057
Cursuri universitare de arheologie preistorică
Read preview

Related to Cursuri universitare de arheologie preistorică

Related ebooks

European History For You