Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Trecutul la judecata istoriei
Trecutul la judecata istoriei
Trecutul la judecata istoriei
Ebook956 pages15 hours

Trecutul la judecata istoriei

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Necesitatea acestei carti s-a impus in campul istoriografiei contemporane ca un raspuns ce se cerea stringent intr-un moment in care istoriografia in ansamblul ei a intrat intr-un serios impas girat si incurajat de predominanta agresiva si interferenta unor scoli si curente inconsistente, care de care mai zgomotoase, mai belicoase, mai „originale“, concomitent cu intensificarea presiunii factorului politic (guverne, parlamente, tribunale, ong-uri etc).
Tematica lucrarii o constituie evenimentele care au tulburat intreaga lume in perioada celui de-al Doilea Razboi Mondial.
Studiile din aceasta carte au aparut sub semnatura celor mai prestigiosi istorici ai neamului nostru din aceasta perioada: acad. Dan Berindei, acad. Florin Constantiniu, prof. univ. dr. Gh. Buzatu (coordonatorul editiei), Stela Cheptea si multi altii.

LanguageRomână
PublisherMica Valahie
Release dateFeb 16, 2016
ISBN9786067380026
Trecutul la judecata istoriei

Related to Trecutul la judecata istoriei

Related ebooks

European History For You