Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Discursuri și dezbateri parlamentare (1864-2004)
Discursuri și dezbateri parlamentare (1864-2004)
Discursuri și dezbateri parlamentare (1864-2004)
Ebook1,671 pages47 hours

Discursuri și dezbateri parlamentare (1864-2004)

Rating: 3.5 out of 5 stars

3.5/5

()

Read preview

About this ebook

Lucrarea abordeaza teme majore ale politicii despre parlamentarism, parlament, parlamentari, care au suscitat si suscita si astazi aprige controverse, antrenand eforturi si pasiuni in toate mediile culturale si politice ale societatii in decursul vremilor.
In analiza Discursurilor si dezbaterilor parlamentare, specialistii si nespecialistii au la dispozitie un bogat material arhivistic alaturi de presa timpului, rod al eforturilor parlamentarilor indiferent de sistemele de reprezentare existente in stat la un moment dat – unicameral sau bicameral.
De semnalat in cuprinsul volumului este Mesajul Tronului, sustinut de Al.I. Cuza, alaturi de care intalnim maestri ai elocintei parlamentare romanesti cum ar fi M. Kogalniceanu, Titu Maiorescu, P.P. Carp, I.I.C. Bratianu, Take Ionescu, N. Iorga, O. Goga, N. Titulescu, A.C. Cuza, Al. Vaida-Voievod si multi altii.

LanguageRomână
PublisherMica Valahie
Release dateFeb 16, 2016
ISBN9786067380019
Discursuri și dezbateri parlamentare (1864-2004)

Read more from Gh. Buzatu

Related to Discursuri și dezbateri parlamentare (1864-2004)

Related ebooks

European History For You