Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Izbăvirea lui Gabriel
Unavailable
Izbăvirea lui Gabriel
Unavailable
Izbăvirea lui Gabriel
Ebook753 pages8 hours

Izbăvirea lui Gabriel

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Autorul bestsellerurilor Infernul lui Gabriel și Extazul lui Gabriel revine cu volumul ce încheie captivanta trilogie romantică


Profesorul Gabriel Emerson a renunțat la postul său de la Universitatea din Toronto pentru a începe o viață nouă alături de iubita sa, Julianne. E încrezător și nerăbdător să devină tată.


Însă programul încărcat al lui Julianne, care tocmai își încheie primul an de doctorat, amenință planurile lui Gabriel. În plus, cei doi îndrăgostiți se vor confrunta și cu ostilitatea celor hotărâți să le facă rău.


Într-un efort de a ține piept propriilor demoni, Gabriel încearcă să afle mai multe despre părinții săi naturali, declanșând un șir de evenimente cu repercusiuni profunde asupra sa, a lui Julianne și a speranței sale de a avea o familie.


„Poveștile mele preferate sunt acelea în care personajul pornește într-o călătorie, fie una într-un loc fascinant, fie una personală în care se descoperă pe sine însuși. -- Sylvain Reynard


„O sărută din nou, lăsându-și mâinile să-i exploreze blând trupul. Julia îi răspunse pe măsură și pasiunea lor se înteți, mistuitoare.
În lunile care trecuseră de la nuntă, dorința nu se ostoise, iar contopirea lor nu-și pierduse nimic din dulceață. Cuvintele se risipiră, lăsând locul gesturilor, atingerilor și extazului iubirii carnale.

LanguageRomână
PublisherTrei
Release dateFeb 11, 2016
ISBN9786067196184
Unavailable
Izbăvirea lui Gabriel

Related to Izbăvirea lui Gabriel

Related ebooks

Erotica For You