Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Războiul care a pus capăt păcii. Drumul spre 1914
Unavailable
Războiul care a pus capăt păcii. Drumul spre 1914
Unavailable
Războiul care a pus capăt păcii. Drumul spre 1914
Ebook1,186 pages22 hours

Războiul care a pus capăt păcii. Drumul spre 1914

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Cum a renunțat Europa la pace și a ales Primul Război Mondial


„O strălucită expunere a lungului, atât de lungului marș către catastrofa europeană din 1914.“ – MAX HASTINGS


Carte distinsă cu International Affairs Book of the Year 2014 la Political Book Awards


Nominalizată la Samuel Johnson Prize 2013 și Shaughnessy Cohen Prize for Political Writing 2013, acordat de Writers Trust of Canada


Inclusă pe lista celor mai bune cărți ale anului de publicațiile: New York Times, The Economist Mail on Sunday, The Observer Daily Mail


„Istoria lui MacMillan este magistrală – densă, echilibrată și umană. Povestea prăbușirii diplomatice a Europei nu a fost niciodată narată mai bine.“ -- The Spectator


„Profund impresionantă și impecabil documentată… lucrarea definitorie pentru istoria anilor de sfârșit ai vechii Europe.“ AMANDA FOREMAN


„…povestea modului în care lideri inteligenți și de bună credință și-au condus națiunile pe drumul către catastrofă. Debordând de intrigi, însuflețită de istorisiri fascinante și captivantă prin observațiile personale ale autoarei, aceasta este una dintre cele mai bune cărți pe care le-am citit vreodată despre cauzele Primului Război Mondial.“ MADELEINE ALBRIGHT


O carte de dimensiuni epice, alcătuită nu numai cu acribia istoricului, dar și cu gândirea eliberată de clișee a analistului contemporan, interesat de comparații și arcuri peste timp, a cărei poveste fascinantă se derulează în ritmul alert și sincopat al unui roman de aventuri.
Un magistral tour de force prin istoria și diplomația sfârșitului de secol al XIX-lea și începutului de secol al XX-lea.
Într-un tablou panoramic care reunește informație istorică atent documentată, analize aplicate, revelații din arhive, fragmente de corespondență privată, dar și anecdotică plină de culoare, portretizări expresive și incursiuni pasionante în antropologia culturală, Margaret MacMillan explorează perioada premergătoare izbucnirii Primului Război Mondial, în încercarea de a descifra cauzele care au dus, după o îndelungată perioadă de pace și prosperitate pe continentul european, la marșul nesăbuit către o conflagrație de proporții mondiale.

LanguageRomână
PublisherTrei
Release dateFeb 10, 2016
ISBN9786067196061
Unavailable
Războiul care a pus capăt păcii. Drumul spre 1914

Related to Războiul care a pus capăt păcii. Drumul spre 1914

Related ebooks

Reviews for Războiul care a pus capăt păcii. Drumul spre 1914

Rating: 4.5 out of 5 stars
4.5/5

4 ratings1 review

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  • Rating: 5 out of 5 stars
    5/5
    O istorie... ca o poveste. Fabuloasă carte. Atât de actuală, încât te sperie. Pentru că nu-i așa?Istoria se repetă. Întotdeauna.