Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Sfinxul rus. Idei, identităţi și obsesii
Sfinxul rus. Idei, identităţi și obsesii
Sfinxul rus. Idei, identităţi și obsesii
Ebook223 pages4 hours

Sfinxul rus. Idei, identităţi și obsesii

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Un volum de istorie a ideilor, o istorie a Rusiei prin literatură și scrierea memorialistică, semnat de unul dintre cei mai rafinați și mai profunzi eseiști români din ultimul deceniu.


 


Cuprins


Partea I. Ideea rusă


Pușkin sau sfinxul


Porcii


Tânărul Dostoievski


Posedații: reacțiune și mesianism


Crepusculul. Recitindu‑l pe Turgheniev


Agonia


În penumbră: însemnări despre Cehov


Prăbușirea Casei Golovliov


Gorki: prăbușirea Casei Kolomiițev


Feodor Sologub – siluete în ceață


Leonid Andreev sau ceața


Petersburg: demoni și umbre


 


Partea a IIa. Sub călcâi: zorii sovietici


Bulgakov sau testamentul Maestrului


Ilf și Petrov sau Șeherezada sovietică


Mandelștam: poetul și tiranul


Caietul de poezii al lui Iuri Jivago


Tiranul și umbra


Ilya Ehrenburg și veacul comunist


Mihail Zoșcenko: jocul cu viața, jocul cu cuvintele


Șalamov: Kolîma, scrisori de la capătul lumii


Soljenițîn și secolul comunist


 


Partea a IIIa. Exilul și arta îndepărtării


Gaito Gazdanov: călărețul și moartea


Romanul cocainei


Ignatievii – o poveste rusă


Nabokov: chipul din oglindă


 


Partea a IVa. De pe celălalt țărm


Enigma rusă


Herzen și condiția rusă


Intelighenția și pasiunea ideilor


Libertatea rusă și apărătorii ei


Nefericirea rusă


Revoluționarul și călăul


Leninismul și gramatica revoluției


1991/1917: Martin Malia și orbirea leninistă


De la gangster la demiurg: tinerețea lui Stalin


„Călărețul de aramă“

LanguageRomână
PublisherAdenium
Release dateFeb 4, 2016
ISBN9786067421491
Sfinxul rus. Idei, identităţi și obsesii

Related to Sfinxul rus. Idei, identităţi și obsesii

Related ebooks

Literary Criticism For You