Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
#Malta Hotel
Unavailable
#Malta Hotel
Unavailable
#Malta Hotel
Ebook333 pages5 hours

#Malta Hotel

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Într-un destin prins între lumi, viața Norei se desfășoară pe granița dintre realitatea în care suferă de o boală gravă de inimă, jocurile video unde avatarul ei domnește peste virtualul digital și visul în care întrupează o superbă luptătoare cu mască de oțel pictată cu stele argintii, care străbate primejdiile alături de cavalerul ei de Malta.

Când realitatea îi dă bonus o viață nouă ea pleacă în căutarea cavalerului din vis folosind toată puterea avatarului din jocuri.

Cine va fi acest cavaler și cum îl va găsi o fată care niciodată nu a cunoscut realitatea?

LanguageRomână
PublisherAna Damian
Release dateFeb 2, 2016
ISBN9781311826572
Unavailable
#Malta Hotel

Related to #Malta Hotel

Related ebooks

Fantasy For You