Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Scrieri (1914-1926)
Scrieri (1914-1926)
Scrieri (1914-1926)
Ebook323 pages3 hours

Scrieri (1914-1926)

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Antonio Gramsci revine în spațiul românesc cu scrieri publicate în presa socialistă italiană. Cititorul român are prilejul să întâlnească un mare spirit al gândirii marxiste italiene și mondiale, a cărui influență a trecut dincolo de cercurile comuniste, devenind un reper pentru stânga și dreapta contemporane.

LanguageRomână
PublisherAdenium
Release dateFeb 1, 2016
ISBN9786067421477
Scrieri (1914-1926)
Read preview

Related to Scrieri (1914-1926)

Related ebooks

Books Recommended For You