Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Destinul lupului singuratic
Destinul lupului singuratic
Destinul lupului singuratic
Ebook400 pages6 hours

Destinul lupului singuratic

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Volumul este un roman captivant cu un personaj principal carismatic. Virgil nu este un supererou și nici un asasin plătit. El este, pur și simplu, un bărbat puternic, înzestrat cu o structură fizică de fier și cu un mental deplin echilibrat, un soldat perfect antrenat în misiunile din teatrele de război apărute în Europa la sfârșitul secolului trecut. Un maestru al supraviețuirii în condiții cumplite, un luptător implacabil pentru apărarea cu orice preț a principiilor care ar trebui să ne călăuzească oricând, oriunde.

LanguageRomână
PublisherAdenium
Release dateJan 28, 2016
ISBN9786067421446
Destinul lupului singuratic

Related to Destinul lupului singuratic

Related ebooks

General Fiction For You