Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Vrum-vrum
Vrum-vrum
Vrum-vrum
Ebook150 pages2 hours

Vrum-vrum

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Câștigător al Concursului de Debut „Adenium START”, ediția a treia, secțiunea Proză, romanul Vrum-vrum o are în centrul său pe Clara B., care, din empatie pentru pălăriatul artist ratat Poeteski, pleacă spre Hollywood pentru a-i recupera acestuia Muza care îl părăsise. O călătorie donquijotescă spre nicăieri, condimentată cu tot ce a putut reține mai bun literatura absurdului de la Jarry și Harms încoace.

LanguageRomână
PublisherAdenium
Release dateJan 27, 2016
ISBN9786067421460
Vrum-vrum

Related to Vrum-vrum

Related ebooks

General Fiction For You