Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Autoportretul adolescentului îmbătrânind: Scurt roman sociografic
Autoportretul adolescentului îmbătrânind: Scurt roman sociografic
Autoportretul adolescentului îmbătrânind: Scurt roman sociografic
Ebook130 pages2 hours

Autoportretul adolescentului îmbătrânind: Scurt roman sociografic

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Autoportretul adolescentului îmbătrânind este povestea de dragoste a unui francez trecut de a doua tinerețe în România contradictorie și bulversantă de după 1989. Încă însurat cu cea de-a treia soție și tată a trei copii, profesorul venit din Franța la o universitate din Cluj se îndrăgostește de o tânără bibliotecară, alături de care trăiește paradoxurile unei iubiri târzii. Într-o Românie în care coexistă cele mai luxoase mașini și produsele ieftine, de bazar, profesorul venit din Occident descoperă societatea obedientă, temătoare și materialistă din postcomunism. După șase luni de euforie, în care plănuiește să-și construiască o viață nouă alături de mai tânăra lui iubită, eroul principal își dă seama de rapacitatea și lipsa de scrupule a acesteia și părăsește dezamăgit „laboratorul” numit România. Suferința trăită aici l-a forțat să lase în urmă pentru totdeauna și viața boemă de adolescent întârziat.

LanguageRomână
PublisherAdenium
Release dateJan 26, 2016
ISBN9786067421194
Autoportretul adolescentului îmbătrânind: Scurt roman sociografic
Read preview

Related to Autoportretul adolescentului îmbătrânind

Related ebooks

Books Recommended For You