Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Iustopia: Welcome to the machine
Iustopia: Welcome to the machine
Iustopia: Welcome to the machine
Ebook232 pages2 hours

Iustopia: Welcome to the machine

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Iustopia este o insulă-stat în care forma de guvernământ este iusocrația, bazată pe supremația Legii. De aceea, președintele Curții Supreme de Justiție este și președintele Iustopiei. Când Lidia Staicu, cea care ocupă aceste două funcții este șantajată, Robi Ciobanu (avocat în Societatea de avocatură „Ciobanii în Robă și Asociații“, dar și redactor șef al e-tabloidului de scandal juridic „L’oierii“) împreună cu echipa lui sunt angajați să o apere pe presupusa șantajistă.


De aici încep adevăratele problemele ale lui Robi și ale echipei sale.


Vor renunța la cauză când vor fi puși în situația să aleagă între L’oierii și clientă? Vor crede în varianta clientei? Care va fi soluția finală dată de Mașinăria Justiției Iustopiene?

LanguageRomână
PublisherIntegral
Release dateJan 27, 2016
ISBN9786068782041
Iustopia: Welcome to the machine
Read preview

Related to Iustopia

Related ebooks

General Fiction For You