Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cea mai scurtă cale spre succesul în afaceri. 101 tactici gratuite pentru dezvoltarea companiei tale. Vei fi surprins de ceea ce poți realiza în continuare!
Cea mai scurtă cale spre succesul în afaceri. 101 tactici gratuite pentru dezvoltarea companiei tale. Vei fi surprins de ceea ce poți realiza în continuare!
Cea mai scurtă cale spre succesul în afaceri. 101 tactici gratuite pentru dezvoltarea companiei tale. Vei fi surprins de ceea ce poți realiza în continuare!
Ebook338 pages4 hours

Cea mai scurtă cale spre succesul în afaceri. 101 tactici gratuite pentru dezvoltarea companiei tale. Vei fi surprins de ceea ce poți realiza în continuare!

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Această carte este o colecție a Bunelor Practici pe care le-am văzut și învățat de-a lungul carierei mele de 18 ani în serviciile profesionale. Am aflat despre aceste tactici la seminarii, workshop-uri, conferințe, summit-uri și le-am încercat și testat pe clienții noștri. Dacă stăpânești tacticile ce urmează, vei putea concura chiar cu companii multinaționale, din topul Fortune 500, de la egal la egal. Și stii de ce? Pentru că și eu folosesc exact aceleași tactici pe care urmează să le citești în această carte.

LanguageRomână
PublisherIntegral
Release dateJan 27, 2016
ISBN9789738209954
Cea mai scurtă cale spre succesul în afaceri. 101 tactici gratuite pentru dezvoltarea companiei tale. Vei fi surprins de ceea ce poți realiza în continuare!
Read preview

Related to Cea mai scurtă cale spre succesul în afaceri. 101 tactici gratuite pentru dezvoltarea companiei tale. Vei fi surprins de ceea ce poți realiza în continuare!

Related ebooks

Business Development For You

View More