Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Umbra Copoiului
Umbra Copoiului
Umbra Copoiului
Ebook100 pages1 hour

Umbra Copoiului

Rating: 3 out of 5 stars

3/5

()

Read preview

About this ebook

A treia investigație a Comisarului Germano

Corpul unei tinere femei a fost găsit într-o pădure. Din primele indicii și motivul, și numele asasinului par să fie clare pentru toată lumea, mai puțin pentru Vincent Germano. Comisarul decide să investigheze.

LanguageRomână
PublisherBadPress
Release dateJan 1, 2019
ISBN9781507129371
Umbra Copoiului
Read preview
Author

Claudio Ruggeri

Claudio Ruggeri, 30岁。出生于Grottaferrata (罗马)。现为从业人员,前裁判员。他遍游各地,在美国呆了很久,2007年回到意大利。写作是一直以来他的最大爱好。

Read more from Claudio Ruggeri

Related to Umbra Copoiului

Related ebooks

Action & Adventure Fiction For You