Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Marea spovedanie a brokerului fugar
Marea spovedanie a brokerului fugar
Marea spovedanie a brokerului fugar
Ebook537 pages9 hours

Marea spovedanie a brokerului fugar

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

„O spovedanie e o mărturisire. Un act de curaj și în același timp o ușurare. Nu m-am spovedit niciodată, nici unui preot, nici iubitei, nici măcar propriului meu copil. O voi face acum, public. Nu mă aștept să fiu crezut și cu atât mai puțin să fiu iertat.


Cum cel mai important lucru pe care l-am trăit este chiar scrierea acestei cărți, am agățat pe firul genezei Marii Spovedanii tot ceea ce mi s-a părut mai relevant pentru a descrie Sistemul, păpușarii lui și cauzele care au dus la instaurarea sa. Nu am uitat nimic din ceea ce am făcut și vreau ca măcar generațiile viitoare să învețe ceva din experiența mea.“ – Cristian Sima

LanguageRomână
PublisherIntegral
Release dateDec 10, 2015
ISBN9789738209862
Marea spovedanie a brokerului fugar
Read preview

Related to Marea spovedanie a brokerului fugar

Related ebooks

Books Recommended For You