Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Profesoara
Profesoara
Profesoara
Ebook204 pages3 hours

Profesoara

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Ieşiră în hol şi Marcella deschise o altă uşă. Camera asta era total diferită de prima. Era plină de machete, planşe, carioci şi creioane. Arăta mai mult a atelier.
— Arată a atelier. Îmi place mai mult prima.
— Nu te-a întrebat nimeni dacă-ţi place; şi-ţi place pentru că ăla e nivelul tău intelectual.
— Ce vrei să spui cu asta?
— Eşti un incult şi lumea inculţilor e limitată.
— Să ştii că în liceu aveam numai note bune; maxime, chiar.
— Aveai, pentru că ţi-a cumpărat taică-tu profesorii.
— Nu i-a cumpărat pe toţi.
— Aşa-i. Pe ăia pe care nu i-a putut cumpăra i-a ameninţat. Şi nu vorbesc de liceu, vorbesc de facultate.
— Facultate? Facultatea e pentru săracii care vor să devină bogaţi. Eu sunt deja bogat.
— Dar eşti sărac cu duhul. Cred că ai înţeles ce am vrut să îţi arăt. Nu eşti potrivit pentru fata mea. Chiar dacă nu m-aş opune eu, nu i-ai fi pe plac ei. E timpul să ieşi să cunoşti alte fete.

LanguageRomână
Release dateDec 3, 2015
ISBN9781311647245
Profesoara
Read preview

Related to Profesoara

Related ebooks

Suspense For You