Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Niciodata de Doua Ori
Niciodata de Doua Ori
Niciodata de Doua Ori
Ebook92 pages1 hour

Niciodata de Doua Ori

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Un mesaj găsit într-o sticlă şi curiozitatea unui anticar, vor determina Vincent Germano să deschidă o anchetă, care va avea un sfârşit incredibil.

Comisarul deseori va fi înconjurat de persoane, pe care va trebui să le îndrume, să le dea un ordin sau să le ceară un sfat, dar în realitate va fi singur, ca toţi cei care sunt în căutarea adevărului.

LanguageRomână
PublisherBadPress
Release dateDec 26, 2018
ISBN9781507124604
Niciodata de Doua Ori
Read preview
Author

Claudio Ruggeri

Claudio Ruggeri, 30岁。出生于Grottaferrata (罗马)。现为从业人员,前裁判员。他遍游各地,在美国呆了很久,2007年回到意大利。写作是一直以来他的最大爱好。

Read more from Claudio Ruggeri

Related to Niciodata de Doua Ori

Related ebooks

Action & Adventure Fiction For You