Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Dracula ... Kazoglu Bay
Dracula ... Kazoglu Bay
Dracula ... Kazoglu Bay
Ebook47 pages24 minutes

Dracula ... Kazoglu Bay

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Învierea Prinţului Vlad Dracula Ţepeş cu primele raze de lumină, prin piatra filozofică a alchimiştilor, a fost un eveniment important al Renaşterii.
În secolul al 14-lea în peninsula italiană - ia naştere o nouă eră clasică. În această perioadă, laicii au acces la biblioteci parohiale, care păstrau incunabule vechi.
Peste tot a inceput studiul de latină, greacă, filozofie, istorie, arhitectură, metafizică, ezoterism, alchimie, arhitectură, pictură, restaurată de maeştrii greci şi romani. Apar obiecte de artă din metal, inclusiv operele de artă turnate din bronz ale marilor sculptori, cum ar fi Polaio (1431-1498) şi Verochio (1431-1488 ). Arta devine forţa motrice a societăţii. Actorii, artiştii, oamenii de ştiinţă sunt martori şi popularizatori de cunoştinţe.
Arta este forţa motrice a societăţii, dar artiştii, pictorii şi oamenii de ştiinţă sunt martori oculari şi răspânditori de cunoştinţe în educarea oamenilor.
În Roma, preoţii au apreciat lucrările marilor maeştri, cum ar fi Rafael, Leonardo da Vinci, Bramante, Sebastian Piombo, Benvenuto Cellini, Michelangelo, şi au sprijinit activitatea lor. În artele vizuale apare pânza, desenul cu pasteluri, uleiuri, creion mov. Produce model personalizat în spaţiu tridimensional a pensulei maestrul Battista Alberti. Folosind tehnici creative, precum iluminarea corpurilor, maeştrii Piero della Francesca (1415 -1492) şi Andrea Mantegna (1431-1506), au stabilit normele de desen, creînd iluzia de spaţiu şi adâncime. În picturile lor figura umană este înzestrată cu plasticitate şi volum, iar jocul de culori şi contururi creează forme. Liniile disting în mod clar şi curbe ale corpului, creând impresia unui caracter reînviat.
Se schimbă, de asemenea, şi tematica picturii artistice. Noii actori sunt din rândurile clasei aristocrate şi bogătaşi din rîndurile imigranţilor, burgheziei în formare, care doresc să se perpetueze pe pînzele picturii.
Trupe de mercenari create şi dotate, constând din oameni înarmaţi, îşi dedică viaţa lor luptelor permanente.
Liderii de mercenari numiţi şi condotieri , care încheiau contracte cu monarhii din diferite state, în plus la remunerarările prevăzute aşa ca hrană, arme, foc, paie, specificate soldaţilor, mai primeau şi recompensă pentru serviciul militar, fiindu-le distribuite şi alte trofee .Condotierii întreprinzători primeau în calitate de recompensă pentru serviciul credincios obiecte din aur, bijuterii, armuri, opere de artă, conacuri boiereşti. Apariţia tiparului a dat posibilitate să se ducă o evidenţă a ştiinţelor exacte, filozofice, descoperirilor şi altor invenţii.
LanguageRomână
Release dateJan 23, 2014
ISBN9788889986578
Dracula ... Kazoglu Bay

Related to Dracula ... Kazoglu Bay

Related ebooks

Historical Fiction For You