Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Povestea unei lebede
Povestea unei lebede
Povestea unei lebede
Ebook96 pages2 hours

Povestea unei lebede

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Din lumea necuvantatoarelor - poveste pentru copii.
Descoperiti aventurile Ondinei, o lebada ratacita pe meleaguri italiene- si ale catelului Freddy, prietenul ei cel mai bun. O carte emotionanta si educativa pentru copiii de orice varsta, a carei actiune are loc intr-un peisaj de vis, pe insorita coasta a Marii Ligurice.
LanguageRomână
Release dateApr 27, 2015
ISBN9786050375138
Povestea unei lebede

Related to Povestea unei lebede

Related ebooks

Children's For You