Scrisori deschise din imprudenţă
Scrisori deschise din imprudenţă
Scrisori deschise din imprudenţă
Ebook112 pages1 hour

Scrisori deschise din imprudenţă

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

"Îndrăgostită de stilul epistolar (chiar așa, unde-or fi scrisorile de altădată?!), Ina imaginează, cu o fluență ieșită din comun, corespondențe dintre cele mai surprinzătoare. De la scrisori de dragoste („Iepuraș mic și urecheat…”, „Trifoiașul meu norocos”, „Tulburătoare ființă”, „Kt ash vrea s pt iubi p c vreau…”), la cele adresate de un primar către un prefect, de la scrisori „minoritare” („Argentino”), la epistole adresate de nurori („Dragă mamă soacră”), de la jalbe trimise către guvern, televiziune sau superior ierarhic, la felurite alte misive/ delațiuni către adrisanți dintre cei mai pitorești. Într-un al doilea capitol al cărții, pretextul scrisorii e înlocuit cu voluptățile dialogului. Lică și Nae, Sofica și Fănică, Savetuța și Milică, o mamă, o fiică și un ginere, Jean și Jana – sunt personaje pitorești, românești până peste poate, cu năravuri de tot felul, produse ale unei democrații autohtone de toată frumusețea, distribuite în mici scenete teatrale de un autor-regizor cu apetențe indiscutabile pentru dramaturgie." Calin Ciobotari
LanguageRomână
Release dateAug 22, 2015
ISBN9786050407464
Scrisori deschise din imprudenţă
Read preview

Related to Scrisori deschise din imprudenţă

Related ebooks

Books Recommended For You