Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Four: O antologie Divergent
Four: O antologie Divergent
Four: O antologie Divergent
Ebook246 pages4 hours

Four: O antologie Divergent

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

O singură alegere – Îl salvează de trecutul său


O singură alegere – Îi marchează viitorul


O singură alegere – Scoate la iveală primejdiile


O singură alegere – Îl schimbă pentru totdeauna


O singură alegere – Îl va elibera


Această ediție include: TransferatulNoviceleFiulTrădătorul și trei scene inedite din Divergent.


Cu doi ani înainte ca Tris Prior să facă alegerea care avea să-i schimbe viața, fiul de șaisprezece ani al liderului Abnegației a trecut prin același lucru. Transferul lui Tobias către Neînfricare repre-zintă șansa de a o lua de la capăt. Aici, el nu va fi strigat pe numele dat de părinți. Aici, el nu va permite ca teama să îl transforme într-un copil înspăimântat.


Proaspăt botezat „Four“, el află în timpul inițierii că va izbândi în Neînfricare. Însă inițierea este doar începu-tul, iar Four trebuie să-și revendice locul în ierarhia Neînfricaților. Deciziile lui îi vor afecta pe viitorii novici și vor scoate la iveală secrete care ar putea să-i pună în primejdie propriul viitor – și viitorul întregului sistem de facțiuni.


Doi ani mai târziu, Four este pregătit să acționeze, dar cursul lucrurilor este încă neclar. Totuși, prima novice care sare în plasă ar putea schimba totul. Alături de ea, calea de a salva lumea ar putea deveni limpede. Alături de ea, el ar putea fi din nou Tobias.


Veronica Roth completează seria DIVERGENT cu un volum adiacent palpitant, relatat din perspectiva îndrăgitului și celebrului personaj Tobias. Cele patru povestiri incluse în această ediție – TRANSFERATUL, NOVICELE, FIUL și TRĂDĂTORUL –, alături de trei scene inedite, oferă cititorilor o privire electri-zantă asupra trecutului și sentimentelor lui Tobias, pregătind totodată terenul către saga trilogiei DIVERGENT.

LanguageRomână
PublisherLeda
Release dateOct 16, 2015
ISBN9786068723594
Four: O antologie Divergent

Related to Four

Related ebooks

Fantasy For You