Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Civilizatia romana moderna neimplinita
Civilizatia romana moderna neimplinita
Civilizatia romana moderna neimplinita
Ebook213 pages3 hours

Civilizatia romana moderna neimplinita

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

România, înainte de a fi un stat cu adevărat modern, a fost unul național. Această necesitate istorică a devenit apoi ambiție culturală, deoarece problema identității românești a devenit chestiunea centrală în toate dezbaterile culturale ale secolelor XIX și XX.

Tradiționaliștii și moderniștii, prin sentințele culturale pe care leau dat, în loc de soluții, au oferit neîmpliniri, de aici, în viziunea lui Radu Alexandru, importanța realizării unei sinteze care susține natura dublă a identității românești.

Nu suntem nici orientali, nici europeni cu totul. Avem nevoie să știm acest lucru și să îl acceptăm cu maturitatea specifică unei națiuni care șia găsit propriul drum identitar și care își construiește cu încredere și calm viitorul.

LanguageRomână
PublisherAdenium
Release dateMay 28, 2015
ISBN9786067421040
Civilizatia romana moderna neimplinita
Read preview

Related to Civilizatia romana moderna neimplinita

Related ebooks

Social Science For You