Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Stampe germane. Jurnal berlinez
Stampe germane. Jurnal berlinez
Stampe germane. Jurnal berlinez
Ebook270 pages1 hour

Stampe germane. Jurnal berlinez

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Aceste Stampe din Germania se datoresc unui poet român de o ascuțită sensibilitate. Este, de fapt, un jurnal personal, în parte – dar numai în parte – echivalent cu ceea ce în veacul al XIX-lea s-au dovedit a fi Confesiunile unui copil al secolului . Totul, însă, se cere a fi privit mutatis mutandis, ținând seama de spiritul diametral opus al veacului nostru. Dumitru Stancu este un sensibil, dar nu un sentimental în genul lui Musset . În rest, ni se înfățișează ca un intens făuritor de atmosferă, îndeosebi dramatică. Și aici iarăși trebuie să accentuăm o anumită distincție față de trecut. Ceea ce era atmosferă lirică, în veacul al XIX-lea, capătă intensitatea tensionată de atmosferă dramatică în veacul nostru cutreierat de cataclisme istorice fără precedent.

LanguageRomână
PublisherMica Valahie
Release dateJul 1, 2015
ISBN9786067380170
Stampe germane. Jurnal berlinez
Read preview

Related to Stampe germane. Jurnal berlinez

Related ebooks

Biography & Memoir For You