Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Fata în verde
Unavailable
Fata în verde
Unavailable
Fata în verde
Ebook46 pages33 minutes

Fata în verde

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

„Fata în verde” este o narațiune plină de fantezie și povești întrețesute. Ce se întâmplă când doi vechi prieteni din adolescență se reîntâlnesc după mulți ani, încercând să restabilească relația lăsată în urmă, dar unul dintre ei este altcineva? Și, totuși, care este enigma din spatele fetei în verde?

LanguageRomână
PublisherDexon Office
Release dateSep 30, 2015
ISBN9789737014870
Unavailable
Fata în verde

Related to Fata în verde

Related ebooks

Contemporary Romance For You