Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Je suis Charlie? Regândirea libertății în Europa multiculturală
Je suis Charlie? Regândirea libertății în Europa multiculturală
Je suis Charlie? Regândirea libertății în Europa multiculturală
Ebook343 pages5 hours

Je suis Charlie? Regândirea libertății în Europa multiculturală

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Atentatul asupra redacției Charlie Hebdo a generat la nivel global problematizări, dispute, analize desfășurate pe mai multe planuri. Fie că au fost plasate în aria libertății de exprimare (cu păreri împărțite referitoare la relația cauză-efect), a aspectelor legate de integrare și diversitate (cu toate dilemele legate de libertate și ordine) ori înscrise în modelul explicativ al conflictului dintre civilizații, opiniile prezentate în Je suis Charlie? îndeplinesc una dintre cele mai importante cerințe ale unui asemenea studiu sociopolitic: o argumentare solidă și pertinentă.


Printre colaboratorii volumului se numără Iulia Badea‑Guéritée (Courrier International), Radu Carp (Universitatea din București), Angelo Chielli (Universitatea „Aldo Moro“, Bari), Raymond Clarinard (Courrier International), Sabin Drăgulin (Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir“, București), Thierry de Montbrial (fondator și președinte al IFRI Paris), Alina Mungiu‑Pippidi (politolog, scriitor, jurnalist), Dan Pavel (filosof, scriitor, jurnalist, consultant politic) ș.a.

LanguageRomână
PublisherAdenium
Release dateJun 8, 2015
ISBN9786067421095
Je suis Charlie? Regândirea libertății în Europa multiculturală
Read preview

Read more from Sorin Bocancea

Related to Je suis Charlie? Regândirea libertății în Europa multiculturală

Related ebooks

Social Science For You