Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Vis de fericire
Unavailable
Vis de fericire
Unavailable
Vis de fericire
Ebook209 pages3 hours

Vis de fericire

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

"Trăiam într-un iureş continuu, între şcoală şi celelalte obligaţii care-mi reveneau în relaţia cu familia, dar întâlnirile cu ea mă umpleau de o bucurie fără margini. Nu era zi să nu ne vedem măcar şi pentru jumătate de oră şi aşa ne umpleam unul de celălat, iar viaţa se umplea de sens."

"Nu m-am obişnuit cu fericirea şi, în fiecare dimineaţă, când mă trezesc, mă întreb dacă nu-i doar un vis al meu, care ar putea să plece odată cu lumina zilei..."

LanguageRomână
PublisherIoana Ionescu
Release dateSep 17, 2015
ISBN9781310619625
Unavailable
Vis de fericire
Author

Ioana Ionescu

Scriitoarea Ioana Ionescu, o iubită şi admirată profesoară de limba şi literatura română, a activat în învăţământ timp de treizeci şi patru de ani, lăsând în urmă generaţii de elevi ce-şi amintesc şi acum cu drag de orele la care au descoperit perlele literaturii române.Primele sale manifestări literare au avut loc în adolescenţă, cu poezii şi proză scurtă, continuând sporadic cu apariţii publicistice sub pseudonim, în anii ’90. Publică primul său roman, „Linia vieţii”, în anul 2009, ca apoi, în anul 2013, să îi apară romanul de dragoste „Interferenţe”, un succes care a pavat drumul către „Niciodată să nu spui niciodată...”Scriitoarea mai are în lucru încă un roman şi o lucrare de memorialistică, ce vor vedea lumina tiparului în anii următori.

Related to Vis de fericire

Related ebooks

Romance For You