Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Enigma Unui Asasin
Enigma Unui Asasin
Enigma Unui Asasin
Ebook118 pages1 hour

Enigma Unui Asasin

Rating: 3 out of 5 stars

3/5

()

Read preview

About this ebook

A doua investigaţie a comisarului Germano

Anchetă ambiguă pentru comisarul Vincent Germano care va fi nevoit să se mişte cu un echilibru din ce în ce mai precar pe firul subţire, care desparte o victimă de un casap.

Pentru mai multe informatii despre autor si cartile sale vizitați:
Blog: http://claudioruggeri.blogspot.it
Pagina  Facebook: http://www.facebook.com/Ruggeri.Commissioner.Page
sau urmați pe Twitter: http://www.twitter.com/RuggeriC83

LanguageRomână
PublisherBadPress
Release dateDec 29, 2018
ISBN9781507119303
Enigma Unui Asasin
Read preview
Author

Claudio Ruggeri

Claudio Ruggeri, 30岁。出生于Grottaferrata (罗马)。现为从业人员,前裁判员。他遍游各地,在美国呆了很久,2007年回到意大利。写作是一直以来他的最大爱好。

Read more from Claudio Ruggeri

Related to Enigma Unui Asasin

Related ebooks

Mystery For You