Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

V plenu parallelnyh vremjon: Lyrika
V plenu parallelnyh vremjon: Lyrika
V plenu parallelnyh vremjon: Lyrika
Ebook174 pages33 minutes

V plenu parallelnyh vremjon: Lyrika

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

“Poesia — eto potok radosti, boli, isumlenia i malaja toloka slov…” Vostochnyj mudrez Gibrān Khalīl Gibrān skasal eto slovno o lirike Sophii Benedict. Jejo stihii i verlibry rasskasyvajut o lubvi i o boli etogo mira. Sophia Benedict vidit poesiju v samyh prostyh veshchah, jejo mir eto mir obrasov. Rasplavlennym metallom tekut stroki is glubin jejo neravnodushnogo serdza, i my pronikajemsja ljubovju i odinochestvom cheloveka, stojashchego pered neisvestnostju.
LanguageРусский
Release dateAug 18, 2015
ISBN9783739273426
V plenu parallelnyh vremjon: Lyrika
Read preview
Author

Sophia Benedict

Sophia Benedict, pisatelj, perevodchik, zhivjot i rabotajet v Vene, Avstria

Read more from Sophia Benedict

Related to V plenu parallelnyh vremjon

Related ebooks

Poetry For You