Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Pelerin la Medjugorje: Mesaje divine
Pelerin la Medjugorje: Mesaje divine
Pelerin la Medjugorje: Mesaje divine
Ebook196 pages51 minutes

Pelerin la Medjugorje: Mesaje divine

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

O invitație celor care cred în miracole și răspund chemării Preasfintei Fecioare Maria,raiului unde se întâmplă zilnic minuni,unde cerul se deschide și se unește cu pământul și Maica Domnului pășește printre oameni.

Am fost ghidată divin să scriu aceste versuri întrunite într-un volum de poeme ca recunoștință a dragostei mele către Divinitate. Poate dacă nu trăiam experiența unui cancer descoperit la timp nu conștientizam în profunzime calea pe care o am de urmat.Uneori ne abatem de la Drum dar prin dragostea lui Dumnezeu pentru oameni care nu dorește să ne piardă ne face să ne regăsim, să renaștem și să mergem spre lumină. Poate prin povestea mea pot ajuta oameni spunând ce am simțit și trăit la Medjugorje, poate te ajut chiar pe tine care îmi citești aceste rânduri scrise și nu îndrăznești a face primul pas.

LanguageRomână
PublisherDoina Cotfas
Release dateJul 27, 2015
ISBN9781311485960
Pelerin la Medjugorje: Mesaje divine
Author

Doina Cotfas

I read in a book that poverty belongs to those who do not want to exit their comfort zone to discover their passion or their calling, hidden within their soul.I wrote this book after I lived the experience of a cancer, overcoming the ego that always prevented me from being myself, from fulfilling my mission. I only left God to lead my hand, to be His tool, through which a glimpse of light reaches out to you. This book is yours, it belongs to you. You only get answers to the questions that we have in regards to life, love, forgiveness, lack of money or existence of diseases, directly from the source, sitting at the table and talking to God or, if you prefer the term, the Divine Self. I am the drop that falls on your window, blown by the wind. Human, we are so small and still, so big, enjoy every moment and experience LOVE at its maximum, under all its forms. Every moment is unique and irreversible. Learn to love. Learn to forgive yourself, so that you can forgive the others, afterwards.

Read more from Doina Cotfas

Related to Pelerin la Medjugorje

Related ebooks

Poetry For You