Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Străinul seducător
Unavailable
Străinul seducător
Unavailable
Străinul seducător
Ebook360 pages5 hours

Străinul seducător

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Al doilea volum al seriei Beautiful Bastard ne propune un nou joc al atracției și fanteziilor erotice!

Sara Dillon, o tânără din Chicago, geniu al finanțelor, se mută la New York, unde îl întâlnește într-un club de noapte pe fermecătorul playboy irlandez Max Stella, un maestru al investițiilor de risc, mereu în lumina reflectoarelor. Felul în care Max o ajută să scape de inhibiții transformă aventura lor de o noapte într-o experiență deosebit de incitantă. La inițiativa Sarei, fac înțelegerea de a se vedea o singură dată pe săptămână și, pentru parcursul lor erotic, aleg locuri inedite, unde gustă cele mai condimentate plăceri carnale. Adevăratul pariu ține de cum își vor gestiona emoțiile, dar și de găsirea unui echilibru între nevoia lor de exhibiționism erotic și teama de a-și expune viața privată.

„Mâinile lui se mișcau calm și stăpânit; mă tachina. Ceea ce începuse să creeze sub pielea mea era un foc mocnit. El mă săruta peste tot, provocându-mi plăcere cu mâinile, cu gura și cuvintele; întrebându-mă ce îmi plăcea, de parcă nu făcuserăm asta de atâtea ori înainte.“

LanguageRomână
PublisherTrei
Release dateMay 15, 2015
ISBN9786067193749
Unavailable
Străinul seducător

Related to Străinul seducător

Related ebooks

Erotica For You

View More

Related categories

Reviews for Străinul seducător

Rating: 4.8 out of 5 stars
5/5

15 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words