Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Frumuseţea interioară şi exterioară: Cum o obţinem?
Frumuseţea interioară şi exterioară: Cum o obţinem?
Frumuseţea interioară şi exterioară: Cum o obţinem?
Ebook93 pages1 hour

Frumuseţea interioară şi exterioară: Cum o obţinem?

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Este înţelept să ţinem cont, în aprecierea standardelor de frumuseţe, că fiecare dintre noi este unic şi va avea propria personalitate în frumuseţe; asta înseamnă că unei femei îi stă mai bine blondă, alteia brunetă sau roşcată, uneia îi stă bine mai plinuţă, alta are farmec gen femeia-copil, un bărbat poate fi mai atrăgator cu barbă, altul cu plete, sau tuns scurt – în concluzie, fiecare dintre noi trebuie să descoperim modul care ne avantajează, care ne vine bine.

Atunci când ne simţim bine “în pielea noastră” şi învăţam să ne punem în valoare calităţile, suntem cu adevărat frumoşi şi oamenii încep să ne urmeze, inspiraţi de personalitatea noastră. Însă această pesonalitate a frumuseţii se câştigă prin dezvoltarea interiorului, cu inteligenţă, caracter, echilibru, armonie, înţelepciune şi este cea mai durabilă formă de frumuseţe!

Haideţi să aflăm împreună cum...

LanguageRomână
Release dateMay 6, 2015
ISBN9781311265357
Frumuseţea interioară şi exterioară: Cum o obţinem?

Read more from Claudia Nita Donca

Related to Frumuseţea interioară şi exterioară

Related ebooks

Medical For You