Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Vampirul Samurai
Vampirul Samurai
Vampirul Samurai
Ebook33 pages22 minutes

Vampirul Samurai

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Numele tatălui meu e Naoko Kasai. E un samurai chipeș, curajos și bogat, născut în orașul Tochigi, Japonia. Când s-au căsătorit, părinții mei au vrut să aibă copii imediat. Tata își dorea un băiat, să-l învețe cum să devină samurai și să lupte alături de el. Destinul a intervenit însă și s-a născut o fetiță. Mama mi-a dat numele ´Aiko´. Cu câteva zile înainte să împlinesc unsprezece ani, tata m-a întrebat ce-mi doream de ziua mea. Fără ezitare i-am răspuns că-mi doream o sabie.

Mi-am câștigat statutul de samurai la vârsta de optsprezece ani. Din păcate, ceva teribil mi s-a întâmplat mie și verișoarei mele Kiku când îmi petreceam vacanța în România. Mongolii și turcii au invadat Japonia și eu voi lupta cu ei până la moarte. Un vampir misterios și atrăgător pe nume ´Xander Van Buren´ va încerca să-mi câștige dragostea.

LanguageRomână
Release dateApr 14, 2015
ISBN9781507107607
Vampirul Samurai

Related to Vampirul Samurai

Related ebooks

Young Adult For You