Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Merawat penyakit kencing manis tanpa ubat
Merawat penyakit kencing manis tanpa ubat
Merawat penyakit kencing manis tanpa ubat
Ebook109 pages58 minutes

Merawat penyakit kencing manis tanpa ubat

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Dari kefahaman saya penyakit kencing manis bukanlah sebuah penyakit yang sebenar. Ia merupakan sebuah penyakit yang sengaja dicipta dan dipropagandakan oleh para peniaga perubatan. Penyakit seumpama ini digelar “Man made diseases” dalam bahasa Inggeris. Bukan sahaja penyakit kencing manis malah penyakit darah tinggi, kanser, dan banyak lagi “Man made diseases” wujud di dunia ini.

Anda harus faham suatu perkara yang sangat penting, Jika sebuah penyakit yang sebenar ia haruslah dapat dirawat. Sama ada cepat atau lambat setiap penyakit harus sembuh pada sebuah jangka masa. Jika sebuah penyakit tidak dapat dirawat dan harus mengambil ubat sepanjang hayat, ia bukan sebuah penyakit yang sebenar. Ia merupakan sebuah perniagaan. Manusia sengaja dijadikan pesakit, supaya kilang ubat dapat menjual ubat mereka dan kaut keuntungan.

Sila baca buku ini dengan teliti, memahami kandungannya dan berikan kesedaran tentang penyakit kencing manis kepada ahli keluarga dan kenalan anda. Penyakit kencing manis bukan sebuah penyakit dan ia dapat dirawat dengan mudah. Jangan takut kepada sebarang penyakit kerana setiap penyakit pasti mempunyai penawarnya.

Jika anda kurang faham tentang fakta-fakta yang terkandung dalam buku ini sila hubungi saya untuk penjelasan.

Raja Mohamed Kassim
(Healer, Reiki Master, Acupuncturist)

LanguageBahasa indonesia
Release dateMar 29, 2015
ISBN9781310256233
Merawat penyakit kencing manis tanpa ubat
Read preview

Related to Merawat penyakit kencing manis tanpa ubat

Related ebooks

Books Recommended For You