Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Plimbari printre idei si emotii 2013-2014: Eseuri si alte scrieri pentru suflet
Plimbari printre idei si emotii 2013-2014: Eseuri si alte scrieri pentru suflet
Plimbari printre idei si emotii 2013-2014: Eseuri si alte scrieri pentru suflet
Ebook321 pages5 hours

Plimbari printre idei si emotii 2013-2014: Eseuri si alte scrieri pentru suflet

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Plimbări printre idei şi emoţii conţine în cea mai mare parte eseuri, dar şi unele texte cu un accentuat caracter emoţional-subiectiv (de ex. o „convorbire” cu moartea). Acest amestec întrucâtva extravagant a fost de mine dorit.
La începutul cărţii eseurile tratează teme aparent superficiale sau banale: despre uşi, despre poduri sau despre o lumânare. Am vrut să îmi demonstrez că şi pe astfel de teme se poate ajunge la gânduri şi concluzii ceva mai profunde. Spre sfâtşitul cărţii reflexiunile devin, pas cu pas, din ce în ce mai profunde până la adevărate dizertaţii filosofice ca în textul numit Tăcerea, cifra zero şi liniştea şi, mai ales, cel numit Culoare şi Fiinţă.
Cartea încearcă o sinteză a celor două ipostaze: Raţiune şi Emoţie.
LanguageRomână
Release dateJun 16, 2016
ISBN9783738696202
Plimbari printre idei si emotii 2013-2014: Eseuri si alte scrieri pentru suflet
Read preview
Author

Vladimir Brândus

Vernunft oder Emotion? Das heißt: Logos oder Mythos? Müssen oder wollen? Wirklichkeit oder Traum? Selbst die Fragestellung ist falsch. Die Wahrheit ist: Vernunft und Emotion. Logos und Mythos. Müssen und wollen. Wirklichkeit und Traum.

Read more from Vladimir Brândus

Related to Plimbari printre idei si emotii 2013-2014

Related ebooks

Philosophy For You