Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Decalogul pentru parinti si copii
Decalogul pentru parinti si copii
Decalogul pentru parinti si copii
Ebook111 pages1 hour

Decalogul pentru parinti si copii

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Cum sa crestem copii de succes!

Diferenta dintre o actiune pozitiva si una negativa, dintre o fapta buna si una rea consta in intentia cu care facem facem respectiva: o fapta facuta cu intentie negativa devine rea (chiar daca nu are consecinte negative) si implicit, o fapta facuta cu intentie buna este buna, chiar daca nu intodeauna rezultatul este cel bun. Solutia este sa ne invatam copiii sa discearna BINELE de RAU si sa-i ajutam sa inteleaga ca orice fapta genereaza o consecinta pe masura.

In partea a doua a cartii, cea adresata copiilor, mi-am propus sa introduc povesti cu talc, care sa-i invete pe copii exact acest lucru, prin exemple oferite la nivelul intelegerii lor. Totul poate fi inteles, rezolvat, invatat ... daca intentiile noastre sunt bune!

LanguageRomână
Release dateMar 10, 2015
ISBN9781310124761
Decalogul pentru parinti si copii
Read preview

Related to Decalogul pentru parinti si copii

Related ebooks

Children's Family For You

View More