Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Daimones
Daimones
Daimones
Ebook394 pages5 hours

Daimones

Rating: 3.5 out of 5 stars

3.5/5

()

Read preview

About this ebook

Descrierea cărţii:
După o invazie mortală şi tăcută supravieţuitorii rămân dezorientaţi, îngrijoraţi şi sfâşiaţi de durere. Un Prim Contact şi o Apocalipsă cu rădăcini vechi  de milioane de ani.  Dan Amenta se trezeşte într-o dimineaţă şi descoperă că lumea s-a schimbat.  Moartea s-a întins peste toată planeta. Cu toate acestea, Dan şi familia lui au rămas neatinşi. Începe să-i fie teamă că sunt singurii trei oameni în viaţă de pe Pământ. Nu sunt. Eforturile lor de a supravieţui şi de a lua legătura cu alţii dezvăluie adevăruri tulburătoare despre exterminarea specie umane. Dan o găseşte pe Laura care-i dezvăluie şi mai multe. Prezenţa ei – o tânără seducătoare şi tumultuoasă – ridică problema conceptului etic şi moral în această nouă realitate. Apoi experienţele supranaturale relatate de alţi supravieţuitori îl obligă pe Dan să caute explicaţii în propriul său trecut. Amintirile halucinaţiilor din copilărie îl lovesc cu forţa unui ciocan, făcându-l să se confrunte cu un secret vechi de milioane de ani. Planeta Pământ este în mâinile unei puteri străvechi, pe care Dan nu şi-ar fi putut-o imagina şi pe care nu îndrăzneşte s-o nesocotească...  “Oricât de bine intenţionaţi ar fi fost, cruzimea îşi iţea capul mereu de după vreun colţ." Un prim contact şi o colonizare extraterestră sădesc seminţele în trilogie pentru prefacerea galactică şi războaiele cu extratereştrii.  
LanguageRomână
Release dateFeb 11, 2015
ISBN9781633393783
Daimones
Author

Massimo Marino

Massimo is a scientist envisioning science fiction. He is an Active Member of SFWA (Science Fiction & Fantasy Writers of America) and published by Booktrope Publishing, LCC.He spent years at CERN and at the Lawrence Berkeley Lab, then had leading positions with Apple Inc. and the World Economic Forum. He is also Partner in a new startup in Geneva for smartphones applications, TAKEALL SA, and co-founder of an IT service and consulting company in Big Data Analytics: Squares on Blue.Massimo lives in France and crosses the border with Switzerland daily and multiple times, but no, he's not a smuggler.With family, he lived on both sides of the Ocean Pond and they speak three languages at home, sometimes in the same sentence even! They feel home where loved ones and friends are and have friends in Italy, Spain, France, UK, Switzerland, Germany and the US.Ah, as golf player, Massimo played courses in all those countries too. With mixed results...Sign up to http://massimomarinoauthor.com/mailing-list/ for a free, short crime dramas stories collection.2012 PRG Reviewer's Choice Award Winner in Science Fiction2013 Hall of Fame - Best in Science Fiction, Quality Reads UK Book Club2013 PRG Reviewer’s Choice Award Winner in Science Fiction Series2014 Finalist - Science Fiction - Indie Excellence Awards L.A.2014 Award Winner - Science Fiction Honorable Mention - Readers' Favorite Annual Awardshttp://www.amazon.com/Massimo-Marino/e/B008O53L5O/http://massimomarinoauthor.comhttp://www.facebook.com/MassimoMarinoAuthorhttps://plus.google.com/+MassimoMarino01/about@Massim0Marin0

Related to Daimones

Related ebooks

Science Fiction For You