Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Complot Pentru Salvarea Lui Socrate
Complot Pentru Salvarea Lui Socrate
Complot Pentru Salvarea Lui Socrate
Ebook220 pages5 hours

Complot Pentru Salvarea Lui Socrate

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Descrierea cărţii:

În anul 2042, Sierrei Waters, o tânără absolventă de filologie clasică, i se arată un nou dialog al lui Socrate, descoperit recent, în care un călător în timp încearcă să susţină argumentat că Socrate ar putea fi salvat de la moarte, dacă ar accepta să călătorească în viitor! Thomas, cărturarul vârstnic, care i-a arătat documentul, dispare şi Sierra începe imediat să cerceteze provenienţa manuscrisului cu ajutorul iubitului ei, cercetătorul de filologie clasică, Max.

Urmele duc spre maşinile timpului din două cluburi de gentlemeni, unul londonez şi altul new-yorkez, în trecut – şi spre un călător în timp din viitor, care se dă drept Heron din Alexandria în anul 150 d. Hr. . Complicaţiile, misterele, călătoriile şi buclele temporale se înmulţesc, în timp ce Sierra încearcă să desluşească cine a planificat salvarea de la moarte a celui mai important filozof din istoria umanităţii. Printre personaje se numără personalităţi istorice fascinante, cum ar fi Alcibiade, sau William Henry Appleton, marele editor American din secolul al XIX-lea, Hipatia, Platon şi chiar Socrate însuşi.

LanguageRomână
PublisherPaul Levinson
Release dateNov 18, 2014
ISBN9781633396067
Complot Pentru Salvarea Lui Socrate

Related to Complot Pentru Salvarea Lui Socrate

Related ebooks

Historical Fiction For You