Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Poarta Raiului
Poarta Raiului
Poarta Raiului
Ebook44 pages16 minutes

Poarta Raiului

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Am căutat să zugrăvesc o icoană de cuvinte duhovniceşti. la care sper să poposească, ca la o troiţă aflată la la răspântii, cât mai multi drumeţi. Cartea "Poarta Raiului" am perceput-o ca un neîntrerupt poem, ca o chemare la rugăciune şi reculegere. În aceste vremuri de adâncă îngrijorare faţă de agresiunea învăţăturilor eretice, dreptmăritorii creştini vor găsi în mica lucrare poetică o poartă care stă mereu deschisă celor care vor să intre intru folosul sufletului.

LanguageRomână
Release dateOct 18, 2014
ISBN9781311111937
Poarta Raiului
Author

Gavriil Stiharul

Gavriil Stiharul is pen name of Gabriel Iordan-Dorobanţu (Romanian pronunciation: [dɔʁobantsu]), born November 28, 1958 in Giurgiu, Romania – is a Romanian poet. He is an Eastern Orthodox Christian.He earned B.Litt in 2000 from the University of Craiova. Gavriil Stiharul is the founding editor of "Ziua de Giurgiu" (The Day of Giurgiu), a local magazine dedicated to news, poetry, prose, and short stories. Anthologies;"Nu uita că eşti român! Cântece şi poezii patriotice (Do Not Forget That You Are Romanian! Patriotic Songs and Poems)", Editura Agaton, Bucureşti, 2013.

Read more from Gavriil Stiharul

Related to Poarta Raiului

Related ebooks

Poetry For You