Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

De la Mahomed la Burj Khalifa: Un Curs Intensiv de 2000 de Ani de Istorie a Orientului Mijlociu
De la Mahomed la Burj Khalifa: Un Curs Intensiv de 2000 de Ani de Istorie a Orientului Mijlociu
De la Mahomed la Burj Khalifa: Un Curs Intensiv de 2000 de Ani de Istorie a Orientului Mijlociu
Ebook77 pages1 hour

De la Mahomed la Burj Khalifa: Un Curs Intensiv de 2000 de Ani de Istorie a Orientului Mijlociu

Rating: 2.5 out of 5 stars

2.5/5

()

Read preview

About this ebook

Această carte este destinată celor pentru care cultura și istoria Orientului Mijlociu constituie o noutate. A fost scrisă pentru a prezenta succint și clar informația respectivă și este divizată în 25 de capitole concise. Fiecare capitol poate fi citit în aproximativ cinci minute și este dedicat unui subiect major din istoria Orientului Mijlociu, precum începuturile Islamului, Cruciadele, Gingis Han și începuturile Israelului în 1948. Pentru a facilita înțelegerea capitolului, acesta începe cu două enunțuri: ideea principală și de ce capitolul e important pentru tine.

Scopul cărții de față nu este să ofere informație exhaustivă despre toate culturile și regiunile Orientului Mijlociu; o astfel de lucrare ar fi mai voluminoasă decât Enciclopedia Britanică. Cartea oferă în schimb o imagine clară și simplă a fiecărui subiect, pornind de la presupunerea că cititorul cunoaște puține despre subiectul tratat. Cei care vor să cunoască mai multe sunt invitați să consulte lista bibliografică atașată la sfârșitul cărții. Cei care așteaptă un discurs îndelungat referitor la subiectele tratate sunt sfătuiți să consulte alte cărți, intenția autorului fiind cea de a oferi un curs intensiv. 

LanguageRomână
Release dateDec 9, 2014
ISBN9781633395732
De la Mahomed la Burj Khalifa: Un Curs Intensiv de 2000 de Ani de Istorie a Orientului Mijlociu

Related to De la Mahomed la Burj Khalifa

Related ebooks

Politics For You