Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Taina fecioarelor
Taina fecioarelor
Taina fecioarelor
Ebook64 pages10 minutes

Taina fecioarelor

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Volumul de faţă adună poeme scrise în perioada 2012-2014, stihuri care au fost risipite în varii publicaţii, precum şi în mediul online. De regulă, versurile respectă prozodia clasică, deşi nu acest lucru l-am avut prioritar în vedere. Preocuparea mea majoră a fost aceea de a transmite nedistorsionat mesajul de fond, căutând să aduc în faţa ochilor cititorului imagini poetice izvorâte din abisul unei realităţi interioare mult mai sensibile, mai nobile şi mai demne decât realitatea cotidiană atât de prozaică şi coruptă.

LanguageRomână
Release dateOct 3, 2014
ISBN9781311072962
Taina fecioarelor
Author

Gavriil Stiharul

Gavriil Stiharul is pen name of Gabriel Iordan-Dorobanţu (Romanian pronunciation: [dɔʁobantsu]), born November 28, 1958 in Giurgiu, Romania – is a Romanian poet. He is an Eastern Orthodox Christian.He earned B.Litt in 2000 from the University of Craiova. Gavriil Stiharul is the founding editor of "Ziua de Giurgiu" (The Day of Giurgiu), a local magazine dedicated to news, poetry, prose, and short stories. Anthologies;"Nu uita că eşti român! Cântece şi poezii patriotice (Do Not Forget That You Are Romanian! Patriotic Songs and Poems)", Editura Agaton, Bucureşti, 2013.

Read more from Gavriil Stiharul

Related to Taina fecioarelor

Related ebooks

Poetry For You